Hållbarhet

Bio M Ram

Rätt material

Vi följer alltid gällande EU-lagstiftning (ECHA) och tillämpar REACH-förordningen på allt material från våra leverantörer. Vi tror på så lite tillsatser som möjligt i materialen och i de fall där materialet kräver kemisk tillsats för att nå maximal kvalitet och livslängd bör det hållas långt under gränsvärdena.
Vi arbetar hårt med substitution i alla lägen och det genomsyrar all produktutveckling, som exempel var EPIC först i världen med en resväska i Biokomposit, Phantom BIO i Trifilon BioLite.

Enkla reparationer

Du ska inte behöva en hel verktygslåda för att kunna byta ett hjul eller ett handtag, det ska vara enkelt för att byta ut komponenter om de är utslitna för att maximera livslängden på resväskan.
Vi ska alltid leverera reservdelar i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel på ett initiativ för smidigare byten är vårt patenterade EPIC Standard-system där vi har utvecklat ett standardiserat system för enklare byte av hjul. Vi har ett komplett sortiment av utbytbara hjul som passar EPIC Standard. Beställ dina reservdelar enkelt genom vår hemsida, du får dem med posten och allt du behöver är en skruvmejsel.

Reparation
Symaskin

Uppförandekod

Vi är medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) som grundades av Foreign Trade Association (FTA) som ett erkännande av att internationell handel är ett viktigt medel för mänskligt välstånd och social eko-nomisk tillväxt.
amfori BSCI:s uppförandekod (amfori BSCI-koden) består av ett antal principer och värderingar som återspeglar amfori BSCI:s medlemmars övertygelser och förväntningar på sina affärspartner.
amfori BSCI-koden bygger på internationella konventioner som exempelvis FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Barnrättsprinciperna för företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer, FN Global Compact samt konventioner och rekommendationer från Internationella arbetsorganisatio- nen (ILO) som är relevanta för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan.

Läs hela uppförandekoden här (engelsk version)

En översiktsbild av uppförandekoden hittar du här.

Loggor3@4X