När du ska reklamera en produkt

Tänk på att i första hand kontakta butiken där du köpte produkten.

Reklamation

Vi behandlar de ärenden där de tvingade fälten är ifyllda. Om artikelnumret av någon anledning inte går att finna vänligen bifoga två bilder på den befintliga produkten